Våra bönder

Vi samarbetar med ett flertal lantbrukare som delar vår syn på djurhållning och miljötänkande.

Olsvenne Gård, Näs

Stafva Gård, Barlingbo

Glada Utegrisar, Vimmerby

Lövsta lantbruksgymnasium, Roma

Nygårds Herrgård, Västerhejde